• Prof. Dr. Fuat Sezgin
  KÜTÜPHANESİ
Ana Sayfa / Veri Tabanları Hakkında

Veri Tabanları Hakkında

Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kütüphanesi Elektronik Kaynakları 

Pamukkale Üniversitesi Merkez Kütüphanesi kapsamında 58’si elektronik dergi, 6’si elektronik kitap, 1’i elektronik tez, 4’ü abstrak & indeks ve 11’i açık erişim  olmak üzere toplam 80 adet online veri tabanı mevcut olup konu bakımından Üniversitenin eğitim-öğretim konularında her alanı kapsar niteliktedir. Her bilim dalının kendine özgü abstrakt (öz) veri tabanları dâhil olmak üzere, gerektiğinde tam metin olarak erişilebilmektedir. Aşağıda üniversitemiz veritabanları alfabetik düzende verilmiştir.

Academic Search Complete

Multi-disipliner Araştırma için Dünyanın En Kapsamlı, Akademik Tam Metin Veri Tabanı Sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veri tabanıdır.

American Doctoral Dissertations, 1933-1955

American Doctoral Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktadır. Basılı indeksi “Doctoral Dissertations Accepted by American Universities” olarak adlandırılmıştır.

Applied Science & Business Periodicals Retrospective Retro Index

1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kayıt yer alır.

Araştırmax 

Arastirmax, bilim insanları, araştırıcılar, yazarlar, akademisyenler, öğretmenler, çalışanlar, devlet adamları, vatandaşlar, öğrenciler ve kütüphaneciler, arşivciler, dokümantasyon uzmanlarının gereksinim duydukları bilgiye, zamanında, güncel, güvenilir, hızlı, eksiksiz, olarak elektronik ortamda ücretsiz şekilde erişmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş Türkiye’nin ilk tam metin bilimsel veritabanı platformlarından biridir.

Article First

OCLC kapsamında yer alan dergilerin içindekiler sayfasındaki bibliyografik bilgileri listeleyen disiplinlerarası bir veri tabanıdır. 1990’dan bugüne bilim, teknoloji, tıp, ekonomi, sosyal ve beşeri bilimler konularında 16.000 süreli yayından 27 milyona yakın makale bilgisi içerir.

Asos Indeks

Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index), sosyal bilimler alanında düzenli olarak basılı ya da elektronik yayınlanmakta olan “hakemli” dergileri taramayı ve sosyal bilimler alanında ulusal düzeyde profesyonel indeksleme hizmetini sunmayı hedeflemektedir. Indekste taranmak isteyen dergilerin ASOS Index’e Başvur linkinde sıralanan “süreli yayın kriterlerine” uygun yayınlanıyor olması gerekmektedir.

BioMed Central (Open Access)

Sağlık bilimleri alanındaki dergilere tam metin erişim sağlar.

BMJ Online Journals

Klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tip alanlarındaki dergilere erişim sağlar. Lisans Anlaşmasının geçerli olduğu 20 Nisan 2007-19 Nisan 2009 tarihleri arasındaki sayılara tam metin erişim mümkündür. 2007-2009 yılları arasında yayınlanmış olan British Medical Journals’a ait 27 dergiyi kapsamaktadır.

Business Source Complete

İktisadi ve İdari Bilimlere Özel, Dünyanın En Kapsamlı Hakemli Tam Metin İçeriği Business Source Complete hakemli ve seçkin içeriği sayesinde, iktisadi ve idari bilimler alanında üretilen bütün veri tabanlarını geride bırakmaktadır.

CAMIO

Online sanat müzesi resimleri içeren katalog veri tabanıdır.

Clase Perodica

Latin Amerika Fen ve Beşeri bilim dergilerinin indeksi.

Clinical Key

Tüm tıbbi ve cerrahi uzmanlık alanlarını kapsar. Kanıta dayalı en güncel cevapları sunar.

 • Tüm Elsevier tıbbi ve cerrahi dergileri (500’den fazla)
 • Tüm Elsevier tıbbi ve cerrahi referans kitapları (900’den fazla)
 • Tüm Medical ve Surgical Clinics of North America dergileri
 • Tüm First Consult Point-of-Care klinik monografları (800+)
 • Tüm Procedures Consult içeriği ve ilgili videolar
 • Tüm Elsevier tıbbi ve cerrahi prosedür videoları (9,000’den fazla)
 • Tüm Clinical Pharmacology ilaç monografları (2.800+)
 • Tüm Elsevier bağlantılı ve destekleyici görseller ve videolar
 • Tüm Klinik Denemeler – ClinicalTrials.gov veritabanından tüm klinik denemeler
 • Tüm MEDLİNE içeriği – Tamamı indekslenmiş Medline özetleri
 • Uygulama Rehberleri – 2,000+ uygulama rehberi
 • Hasta Eğitim Materyalleri – 15.000+ Hasta Eğitim Materyali
 • Multimedya – 13.000+ medikal ve cerrahi video içeriği ve 5 milyondan fazla resim

Clinical Skills (Mosby’s Nursing Skills)

Hemşirelik becerileri ve prosedürleri üzerine Elsevier tarafından hazırlanan online bir referans kaynağı olan Mosby’s Nursing Skills veritabanı, günümüz hemşirelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Günün 24 saati herhangi bir bilgisayardan erişilebilen Mosby’s Nursing Skills veritabanının içerisinde, saygıdeğer referans kaynaklarından alınmış 450’nin üzerinde klinik ve pratik hemşirelik becerisi hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bu kaynaklardan bazıları şunlardır:

Clinical Nursing Skills & Techniques, 6th edition (Perry & Potter), Emergency Nursing Procedures 3rd edition (Proehl), AACN Procedure Manual for Critical Care 5th edition (AACN). Mosby’s Nursing Skills veritabanı içindeki hemşirelik becerileri bilgileri, detaylı bir şekilde ya da istenildiği takdirde özet olarak görüntülenebilmektedir. İnteraktif testler sayesinde ise kullanıcılar, inceledikleri konuyu ne kadar iyi anladılarını ölçebilmektedirler. Bu veritabanı, hemşirelik üzerine son derece geniş bir konu yelpazesini kapsamakta ve sağlık kurumunun kendi standartları ve politikalarına uygun olarak özelleştirilebilmektedir.

Cochrane Library

Tıp konusunda, klinik incelemelerle ilgili tam metinlerin yer aldığı kanıta dayalı bir veri tabanıdır. 4400’ü aşkın tam metinli Cochrane İncelemesi ve Protokolü vardır. Bunların 2785’i tam inceleme, 1625’i protokoldür. Protokoller, devam eden incelemelerdir. Bunlara HTML ve PDF formatında ulaşılabilir. Tüm incelemeler son kanıtlarla düzenli olarak güncellenir.

De Gruyter

De Gruyter E-Kitapları; bilgisayar, ekonomi, hukuk, fizik, kimya, matematik, mimarlık, mühendislik, tarih ve müzik alanlarında kitapları kapsamaktadır.

DergiPark 

Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri, Hukuk, Mühendislik ve Temel Bilimler’le ilgili Türkiye’deki Üniversitelerin yayınladığı dergilere tam metin erişim sağlayan bir veritabanıdır.

Doaj (Directory of Open Access Journals)(Open Access)

Açık Erişim platformlarından biri olan Directory of Open Access Journals (DOAJ) dizinlemekte olduğu 7000 dergi ve bu dergilerde yer alan 630000’in üzerinde makaleye erişim sağlayan bir veri tabanıdır.

DynaMed

Kanıta dayalı “klinik referans sistemidir” 3.000’e yakın klinik başlık hakkında en güncel bilgileri verir Basit ancak güçlü menüleri, hastalıklar hakkında en güvenilir bilgiye en kısa sürede erişimi sağlar.

eBook Collection  (Ebscohost)                                                                                                 

Dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır. Tümüyle akademik, 120.000 civarında elektronik kitap içerir ve EBSCOhost platformu üzerinden kolay kullanım özellikleriyle araştırmacıların ihtiyaç duyduğu gerçek anlamda akademik bir elektronik kitap veri tabanıdır.

ECO        

1995’ten günümüze, OCLC kapsamında bulunan yayınevlerinden bilim, teknoloji, tıp, eğitim, ekonomi, antropoloji, hukuk, kütüphanecilik, psikoloji, coğrafya, güzel sanatlar, siyasi ve sosyal bilimler, dilbilim, din ve tarım konulu 5000’in üzerinde dergiye bibliyografik ve tam metin erişim olanağı sağlar. 2.400.000’nun üzerinde indekslenmiş kayıt mevcuttur.

ECONBIZ (Open Access)

EconBiz, Alman Milli Ekonomi Kütüphanesinin ekonomi, işletme, muhasebe ve benzeri alanlarda sahip olduğu zengin içeriğe sahip bir veritabanıdır.

Education Index Retrospective: 1929-1983

Birçoğu hakemli olmak üzere 700’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek 835.000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur.

Emerald (2006-2013)

Emerald management e-journals veritabanı; mühendislik, uygulamalı bilimler ve teknoloji alanlarında spesifik konuları içeren dergilerin yanı sıra kütüphane, bilgi hizmetleri, işletme ve yönetim alanlarında da önemli dergileri içerir.

ERIC

ERIC® (The Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynaklarına erişim sağlamaktadır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.

EThOS (Open Access)

EThOS, British Library tarafından hazırlanan bir elektronik tez veri tabanıdır. Bu veri tabanı Birleşik Krallık’tan 350.000 doktora tezine erişim sağlar.

European Views of the Americas: 1493-1750

1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber olan kaynak toplamda 32,000’den fazla kayıt içerir.

F1000 Posters (Open Access)

Bir açık erişim afiş deposu, sunulmakta olan afiş birikimi yanı sıra devam eden tartışma ve bilgi gelişimi için güvenilir bir mekan için kalıcı, yapısal bir ortam sağlar.

Free Books 4 Doctors (Open Access)

Ücretsiz tıp kitaplarını içeren bir veri tabanıdır.

Free Medical Journals (Open Access)

Ücretsiz tıp dergilerini kapsayan tam metin erişim sağlayan bir veri tabanıdır.

GPO

1976´dan günümüze U.S. Government Printing Office’in yayınladığı dokümanlar, kongre raporları, duruşmalar, müzakereler ve resmi dokümanlarla ilgili bibliyografik bilgi veren bir veri tabanıdır.

GreenFILE

Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm.

IEEE/IEEE (IEL)

Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, biyomedikal mühendisliği, fizik vb. konularda tam metin erişim vermektedir. 1988´den günümüze kadar gerçekleştirilmiş bütün konferans bildirilerine (yaklaşık 880.000), bütün güncel IEEE Standartlarına (yaklaşık 1.800) ve1913-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makaleler içerir.

IOP Science eBooks

 Fiziğin bütün alanlarında güncel kitaplarda dahil olmak üzere birçok elektronik kitap.

İdealonline Süreli Yayın Elektronik Veritabanı

İdealonline, araştırmacıların Türkiye’de yayımlanmakta olan her türlü bilgi kaynaklarına hızlı, kolay ve zamandan bağımsız bir şekilde erişebilmelerini ve eriştikleri bilgilerden etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacak veri tabanları oluşturmaktır.

İdealonline içerisinde 5 ayrı veri tabanı vardır:

 • Akademik Dergiler
 • Popüler Dergiler
 • İdeal Tıp Kitapları
 • Konferans & Armağanlar
 • İdeal eKitap

İSAM İstanbul Kadı Sicilleri

İSAM tarafından 2008 yılında başlatılan proje, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında 2010 Avrupa Kültür Ajansı’ndan destek almış ve 2012 yılı itibariyle tamamlanarak kırk cilt halinde yayımlanmıştır. Toplam 24.000 sayfa tutan bu eser sayesinde, sadece İstanbul’a ait 40.000’den fazla mahkeme kaydını okumak mümkündür.

Journal Citation Reports (JCR)

Journal Citation Reports, eleştirel ve atıf verilerine dayalı dünyanın önde gelen dergilerini değerlendirmek için sistematik, objektif araçlar sunan, ölçülebilir, istatistiki bilgiler içeren kapsamlı bir veritabanıdır. Web of Science’dan alınan dergi verileri işlenir, değerlendirilir, hesaplanır ve Journal Citation Reports aracılığı ile sunulur.

Jstor

JSTOR veritabanı; Antropoloji, Ekoloji, Amerika ve Afrika Çalışmaları, Asya   Çalışmaları, Biyolojik Bilimler, İsletme, Orta Doğu Çalışmaları, Ekonomi, Maliye, Eğitim, Gösteri Sanatları, Tarih, Dil ve Edebiyat, Hukuk, Felsefe, Siyaset Bilimleri, Nüfus Etütleri, Psikoloji, Sosyoloji, İstatistik ve Matematik, Arkeoloji, Mimari ve Mimarlık Tarihi, Sanat ve Sanat tarihi, Folklor, Coğrafya, Latin Amerika Çalışmaları, Dilbilim, Slav Çalışmaları, Su Bilimleri, Botanik ve Bitkibilim, Gelişim ve Hücre Biyolojisi, Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji, Paleontoloji ve Zooloji konu başlıklarını kapsamaktadır.

Kaynakça.info

Türkiye Kaynakçası veya kaynakca.info, konusu Türkiye olan bir araştırma, öğrenme ve paylaşma ortamıdır. Kaynakca.info içeriğine atıfta bulunurken “Türkiye kaynakçası”, genel olarak siteye (yazılım + içerik) atıfta bulunurken de kaynakca.info demeyi tercih ediyoruz.

Library, Information Science & Technology Abstracts

Library, Information Science & Technology Abstracts™ with Full Text (LISTA with Full Text), 560’dan fazla temel dergi, 50’ye yakın öncelikle dergi ve yaklaşık 125 seçkin derginin yanı sıra kitapları, araştırma raporurlarını ve tutanakları indeksler.

MathSciNet

Matematik ve uygulama alanları ile ilgili yayınlara ait eleştiri, atıf ve bibliyografik bilgi veren bir veri tabanıdır.

MEDLINE

Dünyadaki En Kapsamlı Tam Metin PubMed Derlemesidir.

Medline Complete

MEDLINE Complete, dünyada tıbbi dergilere yönelik olarak hazırlanmış, dünyanın en kapsamlı tam metin veri tabanıdır. Tam metin kapsamı 1965’li yıllara kadar uzanan MEDLINE Complete, tıbbi literatür açısından eksiksiz bir araştırma aracıdır.

Micromedex Healthcare

Thomson Reuters Sağlık ve Bilim kuruluşunun Micromedex Çözümleri klinisyenlere güvenilir, kanıta dayalı klinik bilgiye hasta başında erişim sağlar – böylelikle klinisyenler en iyi tedavi kararlarını verebilir ve en iyi hasta tedavisi üzerinde çalışmayı sürdürebilirler. Micromedex kanıtı sektörde en kapsamlı olarak değerlendirilen ve en sık güncellenen tıbbi kanıttır. 30 yılı aşkın bir süredir 80’den fazla ülkede 3500’den fazla hastane, zehirlenme merkezleri, üniversiteler, ilaç bilgi merkezleri ve diğer kuruluşların güvenini kazanmıştır.
Bu veritabanındaki kanıtlar, Micromedex gelişimine adanmış 90 kişilik Editör kadrosunun dünya tıp literatürü ile igili binlerce kapsamlı ve devam etmekte olan incelemelerine dayanmaktadır. Sadece literatür taraması ve kaliteli çalışmaların değerlendirmesini değil aynı zamanda en iyi tedavi önerileri ve kılavuzlarını sağlamak için tüm bu bilgiler sentezlenmektedir. Birden fazla içerik alanındaki bu kapsamlı inceleme ihtiyacınız olan cevabı kesin olarak bulabileceğiniz anlamına gelmektedir.

Nature Journals All 

Nature dergisi 1869 yılında yayınlanmış, multi-disipliner alanda en önde gelen, haftalık, uluslararası bilimsel bir dergidir ve ”Nature Journals All ” Dergi Koleksiyonu’nun merkezinde yer almaktadır. Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ”Nature” ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Abonelik ile birlikte 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanır.

Newswires

EBSCO’nun Newswires adlı veritabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire’ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar.

Ovid Lippincott Williams & Wilkins (LWW) Total Access

Lippincott Williams and Wilkins (LWW) yayınevine ait LWW Total Access veri tabanı, her doktorun referans kaynağı olabilecek genel konulu anahtar dergilerin yanı sıra, özel uzmanlık dalları üzerine yazılan dergileri ve hemşirelik dergilerini de kapsamaktadır. LWW dergilerinin içindeki metinlerin tamamında anahtar kelime ile tarama yapılabilmektedir. Kardiyoloji, Dermatoloji, Mikrobiyoloji, Nöroloji, Hemşirelik, Beslenme ve Diyet, Onkoloji, Ortopedi, Genetik, Beyin Cerrahisi, Virüs Bilimi, Sağlık Yönetimi, Patoloji, Kulak – Burun – Boğaz, Diş Hekimliği, Hematoloji, Pediatri, Psikiyatri, Üroloji, Romatoloji, Geriatri & Gerontoloji ve daha pek çok tıp alanını kapsar.
Günlük olarak güncellenen ve OvidSP platformu üzerinden erişim sağlanan MEDLINE ile, 70’den fazla ülkede yayınlanan 3900’un üzerinde dergide yer alan bibliyografik kayitlara1948’den günümüze erişim sağlanmaktadır. Ovid Medline taramalarında Ovid tam metin ve açık erişim dergileri (DOAJ, PubMed Central, Mednow vb) default olarak aktif durumdadır.

Oxford Journals Online

Beşeri bilimler, hukuk, yaşam bilimleri, matematik ve fizik bilimleri, tıp, sosyal bilimler alanında tam metin dergileri vermektedir.

Papers First

Bilimsel konferanslarda sunulan bildirilerin indekslendiği bibliyografik bir veri tabanıdır. 1993 yılından günümüze kadar BLDSC (The British Library Document Supply Centre) koleksiyonunda yer alan kongre, sempozyum, sergi, workshop ve toplantılarla ilgili bilgilere erişim olanağı sağlamaktadır.

Philosopher’s Index

Felsefe ve Din Felsefesi gibi konulardaki hakemli arastirmalari icerisinde bulunduran, guncel ve kapsamli bir bibliyografik veri tabanidir.1940 yilindan bu yana 43 ulkede bircok farkli dillerde yayimlanmis yaklasik 620 tane farkli dergiyi icerir.

PLOS (Open Access)

PLOS, araştırma iletişiminde bir dönüşüm başlatarak, bilim ve tıp alanındaki ilerlemeyi hızlandırma misyonuyla, kâr amacı gütmeyen bir Open Access yayıncısı, yenilikçi ve savunma örgütü olarak kuruldu.

Proceedings

1993´den bu güne çeşitli konulardaki bilimsel toplantıların indekslendiği bibliyografik bir veri tabanıdır. PaperFirst´te olduğu gibi BLDSC´ın koleksiyonuna dayalı olarak üretilmektedir.

ProQuest

Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı vasıtasıyla, yılda 120.000’den fazla yeni tez platforma eklenmektedir.

Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses Global, başka herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar.

Araştırmacılar, 2015 Charleston Danışman Okuyucuların Seçimi Ödülleri’nde En İyi Arayüz ödülü alan ProQuest Dissertations and Theses Global platformundan ihtiyaç duyabilecekleri her disiplinde yayımlanan master ve doktora tezlerine erişebilirler. Kullanıcıların ara yüzü Türkçe olarak kullanması mümkündür.

18. yüzyıla kadar uzanan bu veri tabanı, 1861’de kabul edilen ilk ABD tezinin yanı sıra, 17. yüzyıla kadar uzanan Avrupa tezlerinden son dönem güncel tezlere kadar kapsamlı bibliyografik atıflar da içermektedir.

Ayrıca kullanıcılar ve üniversiteler  yayımlanan tezleri dilerlerse, ETD (Electronic Theses and Dissertations) platformuna yükleyip, onay sürecinden geçtikten sonra, çalışmaların tüm dünyada görünür olmasını sağlayabilmektedir.

PsycARTICLES

American Psychological Association(APA)Canadian Psychological Association ve Hogrefe Publishing Group yayınevleri tarafından yayınlanan, 110’un üzerinde tam metin, hakemli dergiyi içermektedir. Davranış Bilimleri alanında tanınmış akademisyen ve bilim adamlarından en önde gelen bilimsel dergi koleksiyonları içinden sağlanan dünyaca güvenilir araştırma kaynağıdır.

Kapsam :

 • Kapsam : 1894’den günümüze
 • 194,000’den fazla tam metin makale
 • Çoğunluğu 1. Cildin 1. Sayısına kadar uzanan 110’un üzerinde dergiyi kapsamaktadır.
 • Haftalık güncellenen içerik
 • PsycARTICLES içinde yer alan tüm içerik PsycINFO da indekslenmektedir.

PsycTESTS

31.550 Master Test Profiline; 20.290 gerçek test ve test malzemesi ile birlikte erisim sunan arastirma veritabanıdır.

 • Aylık güncellenme
 • Kayıtlar APA uzmanları tarafından indexlenmektedir
 • Testlerin parçası olan 21.000’den fazla kayıt
 • Kılavuzlar, rehberler, cevap anahtarları, kullanma talimatları, kontrol listeleri vb  Destekleyici Dokümanları içeren 500’e yakın test.
 • PsycTESTS  akademik literatür kaynaklı önemli test bilgilerini sağlayan bir araştırma veritabanıdır. Zengin içeriği kullanıcıların karmaşık testler içinde ihtiyaçlarını karşılayacak testleri seçmelerine yardımcı olmaktadır.
 • Öncelik yayınlanmamış testlerdir – araştırmacılar tarafından geliştirilen fakat ticari olarak erişilemeyen
 • Psikolojik test , ölçüm& hesaplamalar ile ilgili gelişmekte olan bir koleksiyon
 • Test sebebini & gelişimine ait geçmiş  bazı bilgileri kapsıyan tüm kayıtlar
 • İçeriğin yaklaşık % 76’sı tam metin bilgileri içermektedir.
 • Diğer APA veritbanları ile cross search özelliği
 • APA & diğer büyük yayınevlerinden derlenmiş testler, PsycEXTRA’dan teknik raporlar , bireysel test ve yazar bilgileri vb.
 • 1896 ‘dan günümüze içerik kapsamı&  testlerin  %70 ‘i 2000 yılı ve sonrası, % 84’ü 1990 yılı sonrasına aittir
 • APA tarafından indekslenen ticari olarak erişilebilir testler satın alma linkleri ile birlikte sunulmaktadır.

PsycTHERAPY

Uzman doktorların; hastalar, çiftler & aileleri ile yaptıkları 450’ye yakın tedavi gösterimi videosu 250’nin üzerinde psikoterapi konusu 100’ün üzerinde farklı yaklaşım (örnek : Duygu odaklı terapi, kognitif davranışsal terapi, Psikodinamik Terapi …) 130’a yakın tanınmış terapist

 • Terorik bilgilerin terapi oturumlarında nasıl kullanıldığı konusunda  öğrenci ve terapistlere yardımcı olur
 • En önde gelen terapistlerin bireyler, çiftler ve aile fertleri üzerinde farklı yaklaşım ve tekniklerini göstermek için özel olarak geliştirilmiştir
 •  En çok uygulanan yaklaşımlar ve daha az bilinen terapi model tiplerini içermektedir
 •  Video metinleri veritabanı içinde aranabilmektedir
 •  Diğer APA veritabanları ile cross search özelliği bulunmaktadır
 •  Yılda iki kere eklenen içerik
 • APA içeriğine yıllık 40- 80 video eklenmektedir
 • Bu videoların hiçbiri daha önce yayınlanmamıştır
 • Birçok video terapist ve katılımcının ilk görüşmelerini göstermektedir
 • Diğer videolar terapstin aynı katılımcı ile tekrarlanan görüşmelerini göstermektedir.

Pubmed Central (Open Access)

PubMed Central (PMC), içeriğine ücretsiz erişilebilen, biyomedikal ve yaşambilimleri konularında tam metin dergi içerikleri için elektronik bir arşivdir. PMC, çoğu PubMed veri tabanındaki atıflara karşılık gelen yaklaşık 2 milyon makale içermektedir.

Royal Society Of Chemistry (RSC)

Analitik kimya, biyomoleküler kimya, biyometal, biyoteknoloji, katalizörler, kimyasal biyoloji, kristal mühendisliği, çevre bilimi, yeşil kimya, inorganik kimya, malzeme bilimi, medikal bilimleri, nano bilimi, doğal ürünler, organik kimya, fotokimyasal bilimler, foto-biyolojik bilimler, fiziko-kimya, polimer bilimler, yumuşak malzemeler, ve sistemler biyolojisi gibi kimya biliminin tüm dallarını kapsayan dergiler ve kitaplar yayımlamaktadır.

Science Direct

Tarım, biyoloji bilimleri, sanat ve beşeri bilimler, biyokimya, genetik ve moleküler biyoloji, işletme, yönetim ve muhasebe, kimya mühendisliği, kimya, bilgisayar bilimi, finans, enerji, mühendislik, tıp ve dişçilik, sinirbilimi, çevre bilimleri,, matematik, bağışıklık, mikrobiyoloji, materyaller bilimi, hemşirelik ve sağlık meslekleri, fizik, çevre mühendisliği, jeoloji, doğa bilimi,veteriner bilimi ve tıbbı, eczacılık, toksikoloji ve ilaç bilimi, psikoloji konularını içine alan bir veritabanıdır.

Scientific.Net 

Biyonik, biyo materyaller, difüzyon, doku mühendisliği ve nano kristal materyaller, maddenin katı hali, uygulamalı mekanik ve materyaller ve nano araştırmaları gibi konularda çeşitli dergileri kapsamaktadır.

Scifinder

10500’den fazla güncel dergi ve 63 patent bilgilerini içerir. 67 milyondan fazla organik ve inorganik madde bilgisi, 63 milyondan fazla biyolojik dizi, 56 milyondan fazla kimyasal reaksiyonu bünyesinde bulundurup tarama olanağı sağlamaktadır.

Scopus

Scopus araştırma literatürünün ve nitelikli web kaynaklarının en geniş özet (abstract) ve atıf veritabanıdır. Bilim insanlarının ihtiyaç duyduğu bilgiyi bulmak için tasarlanmıştır. Hızlı, kolay ve anlaşılır olan Scopus literatür araştırma prosesine üstün bir destek sağlar.
Scopus veritabanı kapsamında:

 • 15,000 başlık  4,000 farklı yayıncıdan 12,850 akademik dergiden fazlası, bu sayıya  535 genel erişime açık (Open Access)  dergi,
 • 27 milyon abstrakt
 • 600 ticari yayın,
 • 750 konferans proceedingleri
 • 245 milyon tüm abstraktlara eklenmiş referanslar
 • 250 milyon  bilimsel web sayfasından çıkan sonuçlar
 • 13 milyon patent ki bu patentler  4 en önemli patent bürosundan çıkmıştır
 • Tam metin makalelerine ve diğer kütüphane kaynaklarına problemsiz erişim sağlayan linkler
 • Konuyla en çok ilgisi olan  bulgulara (hit`lere) bir bakışta  görünüm sağlayacak  yaratıcı tool`lar
 • Sorgularınızla uyum içindeki yeni makaleler konusunda veya  en çok  faydalandığınız yazara ait sizin  güncel kalmanızı sağlayacak  uyarılar (alerts)
 • 80 den fazla ve sayısı giderek artarak taranan türkçe akademik dergi
 • Yazar Ayırımcısı (Author Profiling) ile aynı yazara ait  ismin değişik yazılımları durumunda  bugün mevcut databaseler içerisinde sunulan en etraflı ve kesin çözüm

Atıf İzleyicisi (Citation Tracker)   ile yazar ve makale analizleri sayesinde kim ne yapıyor, en iyi çalışma nerede yayınlanmış, okunacak en iyi paper`lar kimin, hangi konular popülerlik ve ilgi kazanıyor gibi konularda literatür araştırmasını güçlendirme

SpringerLink

Kimya, fizik, astronomi, mühendislik, çevre bilimleri, matematik, bilgisayar, yer bilimleri, tıp, ekonomi, hukuk gibi konuları içine alan bir veri tabanıdır. Tam metin erişim sağlar.

Springer E-Kitap                                                                                                                                                                       

Springer E kitap Koleksiyonu  2013/2014/2015 yıllarına ait tüm konu alanlarında hizmet vermektedir.    

Sport Discus with Full Text

SPORTDiscus with Full Text dünyanın en kapsamlı spor ve spor hekimliği dergileri tam metin kaynağıdır ve SPORTDiscus İçinde dizinlenen 350´yi aşkın tam metin sağlar. Bu yetkin dosya, SPORTDiscus dizinindeki en çok kullanılan dergilerin tam metnini hiç bir kısıtlama olmaksızın içerir. Tarihi 1985´e kadar uzanan SPORTDiscus with Full Text spor ve spor hekimliği literatürünün tüm alanlarında önemli bir araştırma aracıdır.

Taylor & Francis

Fizik, Matematik, Mühendislik, Teknoloji, Eczacılık, Biyoloji, Psikoloji, Eğitim, İşletme, Kimya ve Beşeri bilimlerde yaklaşık 1500’den fazla dergiye 1997 den itibaren tam metin erişilmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

1983 yılında hazırlık çalışmalarına başlanan ve ilk cildi 1988 yılında neşredilen Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslâm Ansiklopedisi (DİA) tamamen telif bir eser olup İslâmî ilimler, İslâm ülkelerinin tarihi, coğrafyası, kültür ve medeniyeti gibi alanları kapsayan madde listesi orijinaldir. İlgili ilim kurulları tarafından yaklaşık 500 temel kaynaktan taranarak tespit edilen bu liste 16.855 maddeden oluşmaktadır.

Teacher Reference Center

Teacher Reference Center, en ünlü eğitimci ve yönetici dergileriyle profesyonel eğitimcileri destekleme amaçlı dergilerden 280 tanesinin dizinlemesini ve özetini içerir.

The Economist Historical Archive

The Economist, Londra merkezli “The Economist Newspaper Ltd.”‘in sahibi olduğu haftalık haber,uluslararası ilişkiler ve ekonomi dergisidir. 1843 Eylül’ünde kurulduğundan bu yana kesintisiz olarak yayımlanmaktadır. The Economist’in GALE tarafından yayınlanan dijital bir arşivi The Economist Historical Archive 1843-2009 yıllarını kapsar.

Turkomp

TÜBİTAK- MAM Gıda Enstitüsü’nün Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yürüttüğü proje kapsamında Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı (TURKOMP) oluşturulmuştur.TürKomp’ta 500’den fazla gıdaya ait 100 bileşen için yaklaşık 63.000 veri bulunmaktadır. Veri tabanı üzerinden gıdaların enerji ve besin değerlerine ulaşabilir, aramalarınızı “gıdaya”, “bileşene” ve “beslenmeye” göre yapabilir, bileşenlere göre gıdaları çoktan aza

Türkiye Atıf Dizini

Araştırmacıların, Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinde son yıllarda yayımlanmış güncel makalelere kolay ve tek bir merkezden ulaşmalarını sağlayan veritabanında, dergilerin atıf sayılarının arttırılması amacıyla Türkiye kaynaklı sağlık bilimleri dergilerinde son yıllarda yayımlanmış güncel makalelerin tam metin ve özetleri yer almaktadır.

ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (Open Access)

ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT), araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından uluslararası standartlarda oluşturulmakta olan veri tabanları; fen, temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilimler ve hukuk olmak üzere ayrılmaktadır.

Unesco Digital Library

UNESCO Dijital Kütüphanesi

UpToDate

UpToDate kanıta dayalı geniş kapsamlı bir tıbbi bilgi kaynağıdır. UpToDate; doktorların kullanımı kolay ve özet bilgilere en çok ihtiyaç duydukları anda erişmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Konu incelemeleri özel olarak doktorlar tarafından doktorlara yönelik olarak yazılmıştır. UpToDate içeriği, geniş kapsamlı özet ve tamamı referanslı bilgiler içermektedir. UpToDate aracılığı ile erişime sunulan bilgi ve tavsiyeler yoğun incelemelerden geçirilerek doğruluk ve güvenirlikleri kesinleştirilmektedir.

Web of Science

Web of Science; ISI Web of Knowledge platformu aracılığıyla ISI Citation Indexes’a internet aracılığıyla erişim hizmeti sunmaktadır. Söz konusu Atıf Indeksleri (ISI Citation Indexes) dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve insan bilimleri yayınlarından oluşturulan çoklu disiplinde, yüksen kalitede araştırma bilgisini sağlamaktadır.
ISI; fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve insan bilimlerinin tüm alanlarında en iyi yayınları seçer ve indeks altına alır. Bu yayınların içinde bulunan çok değişik türdeki dokümanlar veri tabanına eklenir. Bu, bir yayında çıkmış olan belirli bir mektubu, düzeltmeyi, eki, alıntıyı, yazı kurulu metnini ya da tanıtım yazısını tarayabilirsiniz anlamına gelir. Kayıtlar; atıfta bulunulan referanslar, başlıklar, yazarlar, anahtar kelimeler, özet ve diğer belge ayrıntıları hakkında bilgileri içerir. Web of Science bibliyografik bir veri tabanı olmasına rağmen binlerce yayının tam metnine erişimi bir köprü ile sağlar. Tam metine erişim kurumumuzun elektronik yayınlara abone olmasına bağlıdır.
Web of Science birbirinden bağımsız olarak a da birlikte tarama yapılabilen üç ayrı veri tabanını kapsamaktadır.
1) Science Citation Index Expanded
2) Social Sciences Citation Index
3)Arts & Humanities Citation Index
Wiley Online Library
Bilgisayar, çevre bilim, eğitim, fizik, hukuk, istatistik, işletme, kimya, matematik, materyal bilim, mühendislik, psikoloji, sosyal bilimler, tıp ve sağlık bilimleri konularında tam metin erişim sağlamaktadır.

Willey Online Library

Bilgisayar, çevre bilim, eğitim, fizik, hukuk, istatistik, işletme, kimya, matematik, materyal bilim, mühendislik, psikoloji, sosyal bilimler, tıp ve sağlık bilimleri konularında tam metin erişim sağlamaktadır.

Visible Body 3D Anatomi Atlası

Sağlık alanında hizmet veren tek tamamlanmış ve mobil uyumlu anatomi atlası olan bölgesel ve sistemik olarak binlerce anatomik görüntü ve yapıya erişim imkanı sunan bir kaynaktır.

World Almanac

Amerikan yaşamı, sanat, bilgisayar, ekonomi, bilim ve teknoloji, spor, nüfus istatistikleri ve diğer konularda bilgi veren bir veri tabanıdır. 1998´den günümüze yıllık olarak yayınlanan; The World Almanac and Book of Facts, The World Almanac of the U.S.A., The World Almanac of U.S. Politics, The World Almanac for Kids, The World Almanac Knowledge Source adlı kaynakları kapsamaktadır.

World Cat Dissertations

OCLC üyesi kütüphanelerin kaydını yapmış olduğu tezleri içermektedir. 8 milyondan fazla katalog kaydı bulunmaktadır.

World Cat

Dünyadaki OCLC üyesi kütüphanelerin koleksiyonlarındaki 400 dilde kitap, video, ses kaydı, harita, nota, el yazmaları, arşivler vb. ile CORC (Cooperative Onine Resources Cataloque) kayıtlarına bibliyografik erişim olanağı sağlamaktadır. 179 milyonun üzerinde kayıt içermektedir.