• Prof. Dr. Fuat Sezgin
    KÜTÜPHANESİ
Ana Sayfa / Okuyucu Hizmetleri

Okuyucu Hizmetleri

Okuyucu hizmetleri Merkez Kütüphanemizde 3 (üç) farklı alanda hizmet vermektedir. Bunlar; Ödünç verme işlemleri, Rezerv işlemleri ve Kütüphanelerarası işbirliğidir.

1- Ödünç Verme İşlemleri: Kütüphane koleksiyonunda mevcut ödünç alınan yayınların izlenmesine yönelik işleri kapsamaktadır. Bu işlemler otomasyon sistemi üzerinden yapılmaktadır. Merkez kütüphaneden üniversitemiz öğretim elemanları, personel ve öğrenciler yararlanmaktadır.

“Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesinden Yararlanma Yönergesi” ne göre yapılan ödünç verme işlemleri, otomasyon sistemi dahilinde yapılmakta olup web üzerinden tüm bilgilere erişilebilmektedir.

Ödünç yayın alan okuyucu, üzerindeki yayınları web üzerinden takip edebilmekte ve günü geçmiş veya iadesi yakın olan yayınlar için e-mail ile bilgilendirilmektedir.

Ödünç Yayın Alma Koşulları

1) Ödünç kitap alırken üyeler kütüphane üniversite kimlik kartını göstermek zorundadırlar.

2) Başka bir üyenin kimlik kartıyla bilgi kaynakları ödünç alınamaz. Ödünç alınan kaynaklar başka kişilere devredilemez.

3) Öğretim elemanları, personel, doktora ve yüksek lisans öğrencileri bir defada en çok 10 (on) kitabı 1 (bir) ay, öğrenciler ise 5 (beş) kitabı 15 (on beş) gün süre ile ödünç alabilirler.

4) Okuyucular ödünç aldıkları materyali ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kaynakları ödünç alamazlar.

5) Üzerinde gecikmiş yayın bulunan üyeler, bunları iade etmeden ve gecikme bedeli ödemeden ödünç yayın alamazlar.

6) Kaynakların geciktirilmesi durumunda; her geciken gün karşılığında bilgi kaynağı başına günlük gecikme bedeli olan 0,25 tl alınır. Gecikme bedeli üst limiti her yayın için 50,00 tl’dir.

7) Başka okuyucuda bulunan yayınlar için ayırtma yaptırılabilir. Ayırtılan yayınlar için süre uzatılmaz. Ayırtılan yayınlar beş gün içinde alınmazsa işlem iptal edilir.

8) Başka okuyucu tarafından istenmediği takdirde, ödünç alınan materyalin süresi iki kez uzatılabilir.

9) Daire Başkanlığı, ödünç alınan herhangi bir kütüphane materyalini gerekirse iade tarihinden önce okuyucudan isteyebilir.

10) Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya ödünç verilemez.

a) Danışma kaynakları (sözlük, ansiklopedi, indeks v.b.)

b) Süreli yayınlar

c) Tezler

ç) Yazma ve basma nadir eserler

d) Atlas, harita ve slaytlar

e) Müzik notaları

f) Koleksiyon parçaları, sanatsal materyaller vb.

g) CD-ROM’lar, DVD-ROM’lar

h) Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılması uygun görülmeyen diğer materyaller Okuyucular bu materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler.

2- Rezerv Bölümü: Rezerv Koleksiyonu, akademisyenlerin isteğiyle, öğrencilerin kısa süreli yararlanmaları için oluşturulan bölümdür. Bu bölümdeki kaynaklar, kimlik karşılığı, kütüphane içinde 4 saat süre ile ödünç verilir.

3- Kütüphanelerarası İşbirliği Hizmetleri(ILL): Kütüphane koleksiyonumuzda yer almayan ancak personelimizin akademik çalışmalarında kullanması gereken kaynaklar için, yurt içi veya yurt dışı kitap istekleri, kütüphane web sayfasında bulunan http://kutuphane.pau.edu.tr/ill-formu/ formu doldurularak yapılmaktadır. Üniversitemiz personeli tarafından istenen makale, kitap ve benzeri yayınlar, ilgili kütüphanelere başvuru yapılıp istenmekte ve bu istek üzerine kütüphanemize gelen yayınlar araştırmacıya verilmektedir. ILL yoluyla ödünç alınan yayınlarda karşı kütüphanenin ödünç alma koşulları geçerlidir. Bununla birlikte, kütüphanemizden bir makale veya ödünç kitap istenildiğinde bu işlem de aynı şekilde ilgili kütüphanelere ödünç olarak gönderilmektedir. Bu istekler yurt içi veya yurt dışı olabilmektedir ve her iki durumda da istek karşılanmaktadır.