• Prof. Dr. Fuat Sezgin
  KÜTÜPHANESİ
Ana Sayfa / Elektronik Dergi

Elektronik Dergi

Başlık                                                                        İçerik  Link
Academic Search Ultimate

Dünyanın en kapsamlı çok disiplinli veri tabanı olan Academic Search Ultimate, sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veri tabanıdır. 

 

İçerik:

 • Özetleri ile birlikte indekslenen 17,900’e yakın dergi
 • Toplam tam metin dergi  : 11,900’den fazla
 • Hakemli tam metin dergi : 8,700’e yakın
 • Web of Science ya da Scopus indekslerindeki aktif tam metin dergi: 5,300’den fazla
 • Tam metin dergilerin indekslendiği sosyal ve beşeri bilimler alan ve atıf indeksleri: ATLA Religion, ERIC, Historical Abstracts, MLA International Bibliography, PsycINFO, Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus
Tam metin dergilerin indekslendiği fen bilimleri ve mühendislik alan ve atıf indeksleri: AGRICOLA, Biological Abstracts, CAB Abstracts, Chemical Abstracts, E.I. Compendex, GeoRef, Inspec, Science Citation Index (SCI), Scopus
 TIKLA
American Doctoral Dissertations, 1933-1955 American Doctoral Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktadır. Basılı indeksi “Doctoral Dissertations Accepted by American Universities” olarak adlandırılmıştır.  TIKLA
Applied Science & Business Periodicals RetrospectiveApplied Science & Business Periodicals Retrospective™, yaklaşık 1.700 süreli yayından 4,5 milyondan fazla makale alıntısı içerir. Bu kaynak, ilaç sektörünün yükselişi ve düşüşünden petrol sektörüne ve küresel ekonominin ortaya çıkışına kadar teknolojik gelişmeler, işletme stratejileri, şirket profilleri, büyük yöneticiler ve bilim adamları ile çok daha fazlası üzerine zengin bir içerik sunar. TIKLA
Article First OCLC kapsamında yer alan dergilerin içindekiler sayfasındaki bibliyografik bilgileri listeleyen disiplinlerarası bir veri tabanıdır. 1990’dan bugüne bilim, teknoloji, tıp, ekonomi, sosyal ve beşeri bilimler konularında 16.000 süreli yayından 27 milyona yakın makale bilgisi içerir... TIKLA
BioMed Central
(Open Access)
 Sağlık bilimleri alanındaki dergilere tam metin erişim sağlar.. TIKLA
BMJ Online Journals Klinik uzmanlık alanları, halk sağlığı ve kanıta dayalı tip alanlarındaki dergilere erişim sağlar. Lisans Anlaşmasının geçerli olduğu 20 Nisan 2007-19 Nisan 2009 tarihleri arasındaki sayılara tam metin erişim mümkündür. 2007-2009 yılları arasında yayınlanmış olan British Medical Journals’a ait 27 dergiyi kapsamaktadır.
Kullanım Kılavuzu: https://prezi.com/7ettf0h0r42k/bmj-journals/
 TIKLA
Business Source Ultimate

İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakülteleri için derlenen Business Source Ultimate, alanında dünyanın en kapsamlı tam metin dergi içeriğinin yanı sıra sunduğu birçok farklı doküman türü ile komple bir araştırma aracıdır. Business Source veri tabanları; Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır. Kapsadığı konulardan bazıları: Bankacılık, çalışma ekonomisi, ekonometri, ekonomi, finans, iktisadi gelişme, iktisat, iktisat politikası, iktisat teorisi, iş ve işletme yönetimi, mali iktisat, maliye teorisi, muhasebe, pazarlama, uluslararası iktisat, üretim yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon, v.b.

 TIKLA
CAMIO Online sanat müzesi resimleri kataloğu.  TIKLA
Central & Eastern European AcademicSource

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar.

İçerdiği konulardan bazıları: Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri, v.s.
 TIKLA
Clase Perodica Latin Amerika Fen ve Beşeri bilim dergilerinin indeksi.. TIKLA
Clinical Key Tüm tıbbi ve cerrahi uzmanlık alanlarını kapsar. Kanıta dayalı en güncel cevapları sunar.  TIKLA
DergiPark Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Yaşam Bilimleri, Hukuk, Mühendislik ve Temel Bilimler’le ilgili Türkiye’deki Üniversitelerin yayınladığı dergilere tam metin erişim sağlayan bir veritabanıdır.  TIKLA
DOAJ
(Directory of Open Access Journals)
(Open Access)
Açık Erişim platformlarından biri olan Directory of Open Access Journals (DOAJ) dizinlemekte olduğu 7000 dergi ve bu dergilerde yer alan 630000’in üzerinde makaleye erişim sağlayan bir veri tabanıdır.  TIKLA
DynaMed

Hekimler tarafından hekimler için hazırlanan DynaMedile hasta başında ortaya çıkan klinik sorulara hızlı, kanıta dayalı ve uygulanabilir cevaplar verilir. En önemli 500 tıp ve sağlık bilimleri dergisi editörler tarafından her gün incelenir, en güncel kanıta dayalı bilgi ile hastalıklara ve ilaçlara dair özetler hazırlanır, hazır ve güvenilir bilgi olarak sunulur. Değerlendirme ve Tavsiyeler, Teşhis, Tedavi ve daha birçok kategori içeren özetlerde randomize kontrollü çalışma (RKÇ) bilgileri, kanıt derecesine bağlı olarak GRADE’e göre hazırlanmış güçlü ve zayıf tavsiyeler, hastalara sunalabilecek alternatif ilaçlar ve referans alınan rehberler yer almaktadır.

 

Mobil cihazlar ile her zaman ve her yerden, hem de internet bağlantısına ihtiyaç duymaksızın DynaMed’e erişim sağlanabilmetedir. Mobil uygulamayı yükleme ve yetkilendirme adımları: https://eis1.my.salesforce.com/sfc/p/1H000000P2eP/a/1H000000bysx/CB3IWtY_U3vOxLIcAnHbRZlLerRdyOBxZYeDRSoOeVM

 TIKLA
EBSCOhost veri tabanlarını toplu taramaLinkten EBSCOhost veri tabanlarını toplu tarama yapabilirsiniz. TIKLA
ECO 1995’ten günümüze, OCLC kapsamında bulunan yayınevlerinden bilim, teknoloji, tıp, eğitim, ekonomi, antropoloji, hukuk, kütüphanecilik, psikoloji, coğrafya, güzel sanatlar, siyasi ve sosyal bilimler, dilbilim, din ve tarım konulu 5000’in üzerinde dergiye bibliyografik ve tam metin erişim olanağı sağlar. 2.400.000’nun üzerinde indekslenmiş kayıt mevcuttur.  TIKLA
ECONBIZ
(Open Access)
EconBiz, Alman Milli Ekonomi Kütüphanesinin ekonomi, işletme, muhasebe ve benzeri alanlarda sahip olduğu zengin içeriğe sahip bir veritabanıdır.  TIKLA
Emerald Emerald management e-journals veritabanı; mühendislik, uygulamalı bilimler ve teknoloji alanlarında spesifik konuları içeren dergilerin yanı sıra kütüphane, bilgi hizmetleri, işletme ve yönetim alanlarında da önemli dergileri içerir.  TIKLA
Emerald Premier eJournal

305 elektronik dergi, 1650 ekitap ve 1500 Vaka çalışması sunar. Konu alanları ağırlıklı olarak yönetim bilimleridir.

 TIKLA
ERIC

ERIC (the Education Resource Information Center), eğitim bilimleri literatürü için temel veri tabanıdır ve bu alanda çalışan tüm araştırmacıların ilk danışma kaynağıdır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Educationve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.

1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dökümana bağlantı verir.

 TIKLA
 EThOS
(Open Access)
EThOS, British Library tarafından hazırlanan bir elektronik tez veri tabanıdır. Bu veri tabanı Birleşik Krallık’tan 350.000 doktora tezine erişim sağlar.. TIKLA
F1000 Posters
(Open Access)
Bir açık erişim afiş deposu, sunulmakta olan afiş birikimi yanı sıra devam eden tartışma ve bilgi gelişimi için güvenilir bir mekan için kalıcı, yapısal bir ortam sağlar.  TIKLA
Free Medical Journals
(Open Access)
Ücretsiz tıp dergilerini kapsayan tam metin erişim sağlayan bir veri tabanıdır.  TIKLA
GPO 1976´dan günümüze U.S. Government Printing Office’in yayınladığı dokümanlar, kongre raporları, duruşmalar, müzakereler ve resmi dokümanlarla ilgili bibliyografik bilgi veren bir veri tabanıdır.  TIKLA
IEEE/IEEE (IEL)

Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, biyomedikal mühendisliği, fizik vb. konularda tam metin erişim vermektedir. 1988´den günümüze kadar gerçekleştirilmiş bütün konferans bildirilerine (yaklaşık 880.000), bütün güncel IEEE Standartlarına (yaklaşık 1.800) ve1913-1988 arasında yayınlanmış IEEE dergileri ve konferans bildirilerinden seçilmiş makaleler içerir.


Kullanım Kılavuzu: https://prezi.com/blbrseq2u6b8/ieee-digital-library-tantm-ve-kullanm-sunumu/

 TIKLA
İntihal.net

Kütüphane olarak yerli intihal tespit ve benzerlik kontrolü uygulaması İntihal.net aboneliği yapılarak Üniversitemiz internet uçlarından erişime açılmıştır. Uygulamaya intihal.net adresindeki üye girişinden ulaşabilirsiniz.

Kurumsal üye girişi yaparken kurumsal e-posta adreslerinizi kullanmanız gerekmektedir.

İntihal.net abonelik boyunca sınırsız kullanıcı, (tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri de kullanabilir) sınırsız doküman yükleyebilmektedir.

 

Erişim linki: https://intihal.net/

 

Kullanım kılavuzu: https://kutuphane.pau.edu.tr/intihalnet-kullanim-kilavuzu

 

Ara yüz tanıtım Video:  https://akademiktv.com/index.jsp?modul=coursedetails&videoid=2158

 

 

  
İSAM İSAM Kütüphane Kataloğu ve diğer veri tabanlarımıza erişim için: http://www.isam.org.tr
Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri Veri Tabanı:
http://ktp.isam.org.tr/?url=makalesbv/findrecords.php
İlahiyat Makaleleri Veri Tabanı:
http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleilh/findrecords.php
Osmanlı Salnâmeleri Veri Tabanı:
http://isamveri.org/?url=salname
Osmanlıca Makaleler Veri Tabanı:
http://ktp.isam.org.tr/?url=makaleosm/findrecords.php
Dokümantasyon Veri Tabanı:
http://ktp.isam.org.tr/?url=dokuman/findrecords.php
Risaleler Veri Tabanı:
http://ktp.isam.org.tr/?url=risaleosm
 TIKLA
JSTOR JSTOR veritabanı; Antropoloji, Ekoloji, Amerika, Afrika, Asya, Orta Doğu, Latin Amerika, Slav Çalışmaları, Biyolojik Bilimler, İsletme, Ekonomi, Maliye, Eğitim, Gösteri Sanatları, Tarih, Dil ve Edebiyat, Hukuk, Felsefe, Siyaset Bilimleri, Nüfus Etütleri, Psikoloji, Sosyoloji, İstatistik ve Matematik, Arkeoloji, Mimari ve Mimarlık Tarihi, Sanat ve Sanat tarihi, Folklor, Coğrafya, Dilbilim, Su Bilimleri, Zooloji konu başlıklarını kapsamaktadır  TIKLA
MasterFILE CompleteBu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynaklarıbarındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır.Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar. TIKLA
Nature Journals All            ( 46 Dergi ) Nature dergisi 1869 yılında yayınlanmış, multi-disipliner alanda en önde gelen, haftalık, uluslararası bilimsel bir dergidir ve ”Nature Journals All ” Dergi Koleksiyonu’nun merkezinde yer almaktadır. Nature Journals All Dergi Koleksiyonu klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında, isminde ”Nature” ibaresi geçen diğer yayınlar ile genişlemiş ve toplamda 46 dergiye ulaşmıştır. Abonelik ile birlikte 2007 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanır.
Kullanım kılavuzu için tıklayınız.
Academic Journals Dergi Listesi
Nature Journals Dergi Listesi
 TIKLA
Newspaper Source Plus

Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içerir.

İçerik:

 • 1,200+ tam metin gazete
 • 130 haber bülteni
 • 80 milyona yakın tam metin makale
 TIKLA
OVID (LWW) Tıp ve Sağlık Bilimleri alanında yayınlanan 346 dergiyi bünyesinde bulundurmaktadır.
Kullanım Videoları : http://ekual.ulakbim.gov.tr/veritabani/kullanim_videolari.uhtml
 TIKLA
 Paper First  Bilimsel konferanslarda sunulan bildirilerin indekslendiği bibliyografik bir veri tabanıdır. 1993 yılından günümüze kadar BLDSC (The British Library Document Supply Centre) koleksiyonunda yer alan kongre, sempozyum, sergi, workshop ve toplantılarla ilgili bilgilere erişim olanağı sağlamaktadır.   TIKLA
 PLOS
(Open Access)
PLOS, araştırma iletişiminde bir dönüşüm başlatarak, bilim ve tıp alanındaki ilerlemeyi hızlandırma misyonuyla, kâr amacı gütmeyen bir Open Access yayıncısı, yenilikçi ve savunma örgütü olarak kuruldu.   TIKLA
 Proceedings  1993´den bu güne çeşitli konulardaki bilimsel toplantıların indekslendiği bibliyografik bir veri tabanıdır. PaperFirst´te olduğu gibi BLDSC´ın koleksiyonuna dayalı olarak üretilmektedir.   TIKLA
Pubmed Central
(Open Access)
 PubMed Central (PMC), içeriğine ücretsiz erişilebilen, biyomedikal ve yaşambilimleri konularında tam metin dergi içerikleri için elektronik bir arşivdir. PMC, çoğu PubMed veri tabanındaki atıflara karşılık gelen yaklaşık 2 milyon makale içermektedir.  TIKLA
Regional Business NewsBusiness Source Ultimate için tamamlayıcı olan bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınından gelen tam metinleri sunar. 20 yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir. TIKLA
Science Direct Tarım, biyoloji, sanat ve beşeri, biyokimya, genetik ve moleküler biyoloji, işletme, yönetim ve muhasebe, kimya mühendisliği, kimya, bilgisayar, finans, enerji, mühendislik, tıp, dişçilik, sinirbilimi, çevre bilimleri,, matematik, bağışıklık, mikrobiyoloji, materyaller bilimi, hemşirelik ve sağlık meslekleri, fizik, çevre mühendisliği, jeoloji, doğa bilimi,veteriner bilimi ve tıbbı, eczacılık, toksikoloji, ilaç, psikoloji konularını içerir.
Kullanım Kılavuzu: http://ekual.ulakbim.gov.tr/veritabani/kullanim_kilavuzu_tur.pdf
 TIKLA
Scientific.Net  Biyonik, biyo materyaller, difüzyon, doku mühendisliği ve nano kristal materyaller, maddenin katı hali, uygulamalı mekanik ve materyaller ve nano araştırmaları gibi konularda çeşitli dergileri kapsamaktadır.  TIKLA
SCOPUS Dünya’nın en büyük özet ve atıf veri tabanı.
Kullanım Kılavuzu: http://ekual.ulakbim.gov.tr/veritabani/scopus_kullanim_kilavuzu_tur.pdf
 TIKLA
Springer Nature-Academic JournalKlinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 38 dergi içermektedir. TIKLA
Springer Nature-AdisSpringer Nature'ın bir parçası olarak, ilaç ve biyoteknoloji alanında yapılan çalışmaları destekler; tıbbi araştırma, uygulama ve öğretim, ilaç ve düzenlenmesi, geri ödeme, finans ve pazarlama konularını içerir. TIKLA
Springer Nature-Nature Journals AllTıp personeli, tıp endüstrisi, sağlık hizmetleri ve eczacılık alanları için geniş kapsamlı bir veri tabanıdır. Micromedex, ilaçlar, ilaç hammaddeleri, ilaçların hastalıklarda kullanımı, yan etkileri, kullanım dozları, bitkisel ilaçlar, acil tıp, alternatif tıp, toksikoloji, akut bakım, hasta eğitimi, kimyasallar v.b. konuları içeren 46 dergi içermektedir. TIKLA
Springer Nature-Palgrave ve Macmillan Journalsİktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılına kadar geriye dönük erişim sağlanmaktadır. TIKLA
Springer Nature- SpringerLink Kimya, fizik, astronomi, mühendislik, çevre bilimleri, matematik, bilgisayar, yer bilimleri, tıp, ekonomi, hukuk gibi konuları içine alan bir veri tabanıdır. Tam metin erişim sağlar.
Kullanım Kılavuzu: http://ekual.ulakbim.gov.tr/veritabani/springer_hizli_kullanim_rehberi_2015.pdf
EğiticiVideolar: https://www.youtube.com/watch?v=bKZ24D-wCA8&list=PLRofGbhRbm7jXxiOeIjiahJung9ifHkxj
 TIKLA
Taylor & Francis Fizik, Matematik, Mühendislik, Teknoloji, Eczacılık, Biyoloji, Psikoloji, Eğitim, İşletme, Kimya ve Beşeri bilimlerde yaklaşık 1500’den fazla dergiye 1997 den itibaren tam metin erişilmektedir.  TIKLA
The Belt and Road Initiative Reference Source

“Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekominikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, v.s. “Bir Kuşak, Bir Yol” girişiminde görev alan araştırmacılara yardımcı olan bu kaynak, girişimin başarı ile tamamlanmasına katkı sağlar.

İçerik:

 • 5,000’e yakın tam metin dergi
 • 50’den fazla gazete ve haber bülteni
 • 260’ın üzerinde rapor ve konferans bildirisi
 • 1965’e kadar uzanan arşiv sayıları
 TIKLA
The Economist Historical Archive Haftalık haber, uluslararası ilişkiler ve ekonomi dergisi The Economist’in 1843-2009 tarihleri arasındaki yayınlarını kapsamaktadır.  TIKLA
TURKOMP TÜBİTAK- MAM Gıda Enstitüsü’nün Sağlık Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yürüttüğü proje kapsamında Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı (TURKOMP) oluşturulmuştur.TürKomp’ta 500’den fazla gıdaya ait 100 bileşen için yaklaşık 63.000 veri bulunmaktadır. Veri tabanı üzerinden gıdaların enerji ve besin değerlerine ulaşabilir, aramalarınızı “gıdaya”, “bileşene” ve “beslenmeye” göre yapabilir, bileşenlere göre gıdaları çoktan aza  TIKLA
ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları
(Open Access)
ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT), araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından uluslararası standartlarda oluşturulmakta olan veri tabanları; fen, temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilimler ve hukuk olmak üzere ayrılmaktadır.  TIKLA
UNESCO Digital Library UNESCO Dijital Kütüphanesi  TIKLA
UptoDate

UpToDate kanıta dayalı geniş kapsamlı bir tıbbi bilgi kaynağıdır. UpToDate; doktorların kullanımı kolay ve özet bilgilere en çok ihtiyaç duydukları anda erişmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Konu incelemeleri özel olarak doktorlar tarafından doktorlara yönelik olarak yazılmıştır. UpToDate içeriği, geniş kapsamlı özet ve tamamı referanslı bilgiler içermektedir.

UpToDate Mobil cihazlardan nasıl kullanılır?

1.Uptodate sayfasına giriş yapılıp Kayıt işlemi/şifre oluşturma

2.Telefonunuzdan Mobil aplikasyon kısmına Uptodate yazıp yükleme ve giriş yapınız.

 TIKLA
Visible Body 3D Anatomi Atlası Sağlık alanında hizmet veren tek tamamlanmış ve mobil uyumlu anatomi atlası olan bölgesel ve sistemik olarak binlerce anatomik görüntü ve yapıya erişim imkanı sunan bir kaynaktır.  TIKLA
Web of Science Web of Science; ISI Web of Knowledge platformu aracılığıyla ISI Citation Indexes’a internet aracılığıyla erişim hizmeti sunmaktadır. Söz konusu Atıf Indeksleri (ISI Citation Indexes) dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve insan bilimleri yayınlarından oluşturulan çoklu disiplinde, yüksen kalitede araştırma bilgisini sağlamaktadır.
Online Türkçe Tanıtım ve Kullanım Sunumu:   https://prezi.com/jod27xbptjvy/web-of-science/
 TIKLA
Wiley Online Library Bilgisayar, çevre bilim, eğitim, fizik, hukuk, istatistik, işletme, kimya, matematik, materyal bilim, mühendislik, psikoloji, sosyal bilimler, tıp ve sağlık bilimleri konularında tam metin erişim sağlamaktadır.  TIKLA
World Almanac Amerikan yaşamı, sanat, bilgisayar, ekonomi, bilim ve teknoloji, spor, nüfus istatistikleri ve diğer konularda bilgi veren bir veri tabanıdır. 1998´den günümüze yıllık olarak yayınlanan; The World Almanac and Book of Facts, The World Almanac of the U.S.A., The World Almanac of U.S. Politics, The World Almanac for Kids, The World Almanac Knowledge Source adlı kaynakları kapsamaktadır.  TIKLA
World Cat Dissertations OCLC üyesi kütüphanelerin kaydını yapmış olduğu tezleri içermektedir. 8 milyondan fazla katalog kaydı bulunmaktadır.  TIKLA
World Cat Dünyadaki OCLC üyesi kütüphanelerin koleksiyonlarındaki 400 dilde kitap, video, ses kaydı, harita, nota, el yazmaları, arşivler vb. ile CORC (Cooperative Onine Resources Cataloque) kayıtlarına bibliyografik erişim olanağı sağlamaktadır. 179 milyonun üzerinde kayıt içermektedir.
Tüm veri tabanlarını ve local kataloğu taramak için:
Wordcat Org : http://pamukkaleuniv.worldcat.org/
 TIKLA