• Prof. Dr. Fuat Sezgin
    KÜTÜPHANESİ
Ana Sayfa / Hizmet Standardı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI

 

SIRA
NO
HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
1 Kütüphaneye dış birimlerden
gelen her türlü evrağı, dilekçeyi
alarak gerekli işlemleri yapmak, yazıları cevaplamak,
Kütüphane adına gidecek
evrakları ilgili birimlere
dağıtmak
DYS veya basılı ortamdaki basılı evrak 1 ile 20 gün
2 Akademik, idari personel ve
öğrencilerin istekleri
doğrultusunda koleksiyona
katılacak materyalleri temin
ederek, teknik işlemler
sonrasında kullanıma sunmak
Internet üzerinden kütüphane programı
Aracılığıyla veya yayın istek formuyla( elektronik ortamda)  yapılan sipariş listeleri
(kitap, dergi ve cd, dvd bibliyografik
künyesi)
3-6 Ay
3 Kütüphanenin koleksiyon geliştirme politikası doğrultusunda yapılan bağış kitapların kabul ve işlemleri Başvuru için belge talep edilmemektedir. Bağış komisyonu kararı 1 ay
4 Bağış yayınların ayıklanması ve ilgili yerlere bağış olarak gönderimi İlgili yayınlar, Komisyon raporu 1 Ay
5 Üyelik İşlemleri Aktivasyon LDAP yoluyla listelerin sisteme yüklenmesiyle gerçekleştirilir. Sistemde olmayanların kayıtları, Üniversite kimlik kartı yoluyla yapılmaktadır. 15 Dakika
6 Ödünç Kitap Verme ve İade Alma İşlemleri Üniversite kimlik kartı (üyelik işlemi şart)
Ödünç alınan, iade edilen veya süresi uzatılan yayın
3 Dakika
7 İlişik Kesme İlişik kesme belgesi ve/veya vekaletname
 
2-5 Dakika
8 Geçikme Cezaları Üniversite kimlik kartı 5 Dakika
9 Kütüphane otomasyon sistemi üzerinden uzatma ve rezerve işlemleri Kullanıcı adı ve şifre (elektronik) Anlık
10 Kütüphane otomasyon sistemi üzerinden katalog taraması Başvuru için belge talep edilmemektedir. Anlık
11 Kütüphaneler arası ödünç kitap verme İşlemleri ((TÜBESS-KİTS)) Personel kimlik kartı
Kütüphaneler arası ödünç verme formu doldurulması veya E-posta yoluyla başvuru
Ödünç Verilen : 2 İş Günü
Ödünç İstenilen : 7 İş Günü
12 Açık Erişim İçin Akademik çalışmanın teslim alınması, sisteme girişi ve Web’te hizmete sunumu Kullanıcı adı ve şifre (elektronik) 40 dakika
13 Kütüphane Basılı kaynaklarından yararlanma Üniversite öğrencisi ve personeli dışındaki kullanıcılarda kimlik talep edilmektedir.
Kütüphane yönergesi doğrultusunda işlem yapılır.
Sürekli
14 Kütüphane fiziksel çalışma ortamını kullanma Üniversite öğrencisi ve personeli dışındaki kullanıcılardan başvuru dilekçesi talep edilmektedir. Sürekli
15 Veri tabanı seçimi Veri tabanı talep formu, komisyon raporu Sürekli
16 Danışma
-Kütüphane ve kaynakları konusunda telefon, e-mail ve yüz yüze bilgi verilmesi
Başvuru için belge talep edilmemektedir. 5-15 Dakika
17 Oryantasyon-Kütüphane tanıtım ve kütüphaneyi etkin kullanma eğitimi Telefon ve e-posta yoluyla alınacak randevu ve üst yazı 1 Saat
18 e-Kaynaklara uzaktan erişim Proxy ayarları ve Üniversiteye ait e-posta adresi, şifre, 5 Dakika
19 Kablosuz internet hizmeti Edurom kurulumu, mail hesabı ve şifresi 10 Dakika
20 Taşınır İşlemleri Taşınır İhtiyaçları İstek Formu
-Taşınır İşlem Fişi (Giriş-Çıkış)
- Zimmet Raporu
-Dayanıklı Taşınırlar Listesi
-Devir İstek Formu
-Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Belgesi
-Zimmet Değişim ve Teslim Formu
-Hurda Bildirim Formu
-Değer Tespit Formu-
-Hibe Teslim Alma Formu
Sürekli
21 Basılı kitabın kataloglanması İlgili yayınlar, AAKK2 Kitabı, Sınıflama Tabloları (LC) 20-40 Dakika
22 Etiketleme güvenlik, barkod işlemleri İşlem yapılacak kaynaklar 4 Saat (42 etiketlik)
23 Basılı derginin kataloglanması İlgil yayınlar 30 Dakika
24 Basılı tezin kataloglanması Enstitüden  gelen üst yazı, ilgili tezlerce Cd’leri 30-40 Dakika

Yasal Mevzuat ve/veya Müracaat yerleri değiştiği zaman tablo güncellenecektir.

"Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz."

İlk Müracaat Yeri                   :Paü Rektörlüğü Kütüphane ve                          İkinci Müracaat Yeri :Paü. Rektörlüğü Kütüphane                                                                                                               Dokümantasyon Daire Bşk.                                                                         Dokümantasyon Daire Bşk.                                                                                                                                Şube Müdürlüğü                            

İsim                                        : Ahmet SARGIN                                                         İsim                          :  Atalay Kale

Unvan                                    : Şube Müdürü                                                        Unvan                    : Daire Başkanı

Tel                                          :(0258) 296 21 72                                                            Tel                           : (0258) 296 21 70

Faks                                       :(0258) 296 23 28                                                          Faks                         : (0258) 296 23 28

e-posta                                  :asargin@pau.edu.tr                                                 e-posta                     : akale@pau.edu.tr