• Prof. Dr. Fuat Sezgin
    KÜTÜPHANESİ
Ana Sayfa / Tarihçe

Tarihçe

Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kütüphanesi, Üniversitemizin kuruluş tarihi olan 3 Temmuz 1992 yılında Rektörlük binası içerisinde 131 m²’lik alanda 4000 kitapla hizmete başlamış,aynı yıl içinde Eğitim Fakültesi koleksiyonunun da Merkez Kütüphaneye devredilmesi ile yaklaşık 8000 basılı kitap ile hizmet vermeye başlamış,bu kaynakların kataloglama ve sınıflama işlemleri için BILISS-PC otomasyon sistemi alınmıştır.

1994 den 2000 yılına kadar Üniversitenin ilgi alanlarına göre bibliyografik ve tam metin 8 adet CD-ROM ve 2 adet DVD-ROM veritabanı ile hizmet vermiştir.2000 yılı ekim ayında Rektörlük Binasında 440 m² lik alana taşınması ile genişleyen mekanı ile okuyucu ve koleksiyon sayısı da artmıştır.Bu tarih itibarı ile CD-ROM ve DVD-ROM lara ek olarak online veritabanı aboneliklerine başlamıştır.

2000 yılı sonunda 24.000’e ulaşan koleksiyona ve artan taleplere yönelik olarak hizmet veren saatler uzatılmış,süreli yayın ve tezler bölümü oluşturulmuştur.Bu arada kütüphane otomasyon sistemi çalışmaları hızlandırılmış,sahip olunan BLISS-PC modülünden BLISS-PC WEB modülüne geçilmiştir.

2002 yılından itibaren standart MARC formatında veri üreten export ve import işlemlerine olanak veren CatME ve CORC programlarına abone olunmuş,dolayısı ile söz konusu kataloglama ve sınıflama işlemleri uluslararası bir standartlarda yapılıp,dünyanın en geniş bir bilgi ağı olan OCLC WordCAT de ulaşılabilir hale gelmiştir.Bu standart kayıtlar daha sonra lokal kataloglama programı olan BLISS-PC ye export edilip,bir de lokal katalog üzerinden de erişime başlanmıştır.

2007 yılında yine gelişmelere paralel olarak Rektörlük binasında yer alan 1279 m²  lik şu anki yerine taşınmış, online veri tabanı abonelikleri nicelik ve nitelik olarak arttırılmasına öncelik verilmiş,mevcut korsorsiyumlar (UNAK-OCLC,ANKOS,EKUAL) ve kurumsal abonelikler ile birlikte 76 ya kadar yükselmiştir.

Bu arada YÖK’ün kütüphane hizmetlerinin bir merkezden yürütülmesi önerisine istinaden Tıp ve Mühendislik Fakülteleri kütüphanelerindeki koleksiyonun da mevcut koleksiyona dahil olmuş,bu kaynaklar da mevcut otomasyon sistemleri sayesinde kısa sürede hizmete sunulmuştur.

2008 yılı itibari ile sağlama,kataloglama ve sınıflama,okuyucu hizmetleri ve diğer teknik hizmetlerin daha verimli bir şekilde yürütülmesi için kalite çalışmalarına başlanmış,bu bağlamda kütüphanelerin tek başlarına yeterli hizmeti veremeyecekleri,diğer sistemler ile yani kütüphaneler ile işbirliği yapılıp,entegre olunması ve söz konusu kalite standartlarının sürekli gözden geçirilip,değerlendirilmesine başlanmıştır.

Yine 2008 yılında en önemli etkinliklerinden bir tanesi kütüphanelerin sayısallaştırma işlemlerini standart ve en etkin ve  verimli şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan OCLC’nin ContentDM programına abone olunarak söz konusu sayısallaştırma hizmetlerine başlanmıştır.Bu etkinlik daha sonra,kütüphanelerin diğer bir hizmeti olan dokümantasyon hizmetlerinin de yapılmasını sağlamış,sonuçta kütüphanemizin söz konusu dokümantasyon hizmetlerinin bir birim olarak hizmet vermesine olanak sağlamıştır.

2012 yılında lokal otomasyon programı olan BLISS-PC WEB modülünden SirsiDynix Symphony WorkFlows otomasyon sistemine geçilmiştir.

Bilimsel bilgiye serbestçe erişim fikriyle ortaya çıkan açık erişim sistemlerine katkıda bulunmak amacıyla 2014 yılında Pamukkale Üniversitesi Açık Erişim Sistemi’nin alt yapısı kurulmuş,yaygınlaştırma çalışmaları da devam etmektedir.Bu bağlamda OCLC ile ortak iş birliği sürdürülmekte olup,bilgi paylaşımı,standartlaşma ve teknolojik yeniliklere uyum çalışmaları da devam etmektedir.

2017 yılında mevcut alanın yetersiz kalması nedeniyle tadilat çalışmalarına başlanmış, önce B blok sonrasında da C blok’un açılmasıyla kütüphanemiz 3413 metrekarelik alana ulaşmıştır.

Bütün bu gelişmeler sonucu bugün merkez kütüphanemiz,ulusal ve uluslararası bilgi ağlarına erişebilen,bilgi ve belgeyi bilgi ağlarından çeken,bu sayede enformasyon kaynakları ile kullanıcı arasında tam bir uyumun bulunduğu bir bilgi merkezi olarak hizmet vermektedir.