Sağlama Hizmetleri

Bu bölüm kütüphanenin her tür bilgi kaynağının kütüphane koleksiyonuna katılmasına yönelik iş ve işlemlerden oluşmaktadır. Sağlama bölümü hizmetleri, ilgili kaynakların tespit edilmesinden, bunların değişik yol ve yöntemlerle kütüphane koleksiyonuna katılmasına kadar olan bütün iş ve işlemleri kapsamaktadır.Kütüphane koleksiyonu genel olarak 3 yoldan sağlanmaktadır.Bunlar;

1. Bağış
2. Değişim
3. Satın alma

Bağış: Kütüphaneye gelen yayınlar, Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesinin  koleksiyon geliştirme politikasına göre değerlendirilmekte ve ardından uygun yayınlar okuyucuların istifadesine sunulmaktadır. Şartlı bir bağış kabul edilmemektedir.

Değişim: Bu yöntem ile yayın sağlama, üniversitelerin yayınlamış oldukları bütün yayınlardan diğer üniversitelere gönderilen bilgi kaynakları aracılığı ile yapılmaktadır.

Satın Alma: Bu işlem için öncelikle üniversitemiz fakülte, enstitü, yüksekokulların her türlü bilgi kaynağı ihtiyacı karşılanmaktadır.

Bu işlem için söz konusu bütün birimlerin ihtiyacı olan bilgi kaynağı ihtiyacı istekleri sorulmakta ve bunlar satın alınıp kütüphane koleksiyonuna katılarak istifadeye sunulmaktadır Bu bilgi kaynağı ihtiyacı her türlü bilgi kaynağı olabilmektedir. Bunlar elektronik kitap ve dergi, basılı kitap ve dergi ,görsel işitsel kaynak şeklindedir.

Bağış, değişim ve satın alma yöntemleri ile kütüphane koleksiyonuna katılan yayınlar belli bir sistem dahilinde okuyucuların hizmetine sunulabilmesi için kataloglama ve sınıflama işlemleri için ilgili bölüme gönderilir.