• Prof. Dr. Fuat Sezgin
    KÜTÜPHANESİ
Ana Sayfa / Okuyucu Hizmetleri

Okuyucu Hizmetleri

Okuyucu hizmetleri Merkez Kütüphanemizde 3 (üç) farklı alanda hizmet vermektedir. Bunlar; Ödünç verme işlemleri, Rezerv işlemleri ve Kütüphanelerarası işbirliğidir.

Kütüphane Üyeliği

MADDE 20 –

(1) Ödünç kaynak almak isteyen kullanıcıların üyelik sözleşmesini onaylayarak Kütüphaneye üye olması gerekir.

(2) Sadece akademik ve idari personel ile öğrenciler Kütüphaneye üye olabilirler.

(3) Özel öğrenciler ve hareketlilik programları kapsamında Üniversiteye kayıt olan öğrenciler sadece kullanım hakkına sahiptir, bu öğrenciler üye olamaz, ödünç kaynak hizmetinden yararlanamaz.

(4) Misafir kullanıcılar ve geçici personel üye olamaz, ödünç kaynak hizmetinden yararlanamaz.

(5) Üniversiteden ilişiği kesilen akademik ve idari personel ile öğrencilerin üyelikleri sona erer.

Ödünç Alma

MADDE 21 –

(1) Üyeler, ödünç kaynak alırken Üniversite kimlik kartını göstermek zorundadır.

(2) Başka bir üyenin kimlik kartıyla kaynak ödünç alınamaz, ödünç alınan kaynaklar başka kişilere devredilemez.

(3) Akademik personel en çok on kaynağı altmış gün süre ile; lisansüstü öğrenciler en çok on kaynağı otuz gün süre ile; idari personel ile önlisans ve lisans öğrencileri ise en çok beş kaynağı otuz gün süre ile ödünç alabilirler.

(4) Üyeler, ödünç süresini her biri otuz gün olmak kaydıyla en fazla iki defa uzatabilir. Ödünç süresi sona erdikten sonra uzatma talebinde bulunulamaz.

(5) Başka bir üye tarafından ödünç alınmış kaynaklar için rezervasyon yaptırılabilir. Kaynaklar Kütüphaneye iade edildikten itibaren beş gün içinde alınmazsa rezervasyon işlemi iptal edilir.

(6) Üyeler, rezervasyon yapılan kaynaklar için süre uzatma talebinde bulunamaz.

(7) Aldığı kaynağı ödünç süresi içinde teslim etmeyen üyenin üyelik hakkı askıya alınır.

(8) Üyeliğin yeniden aktif olması için, gecikmede olan tüm kaynakların teslim edilmesi ve üyelik sözleşmesinden kaynaklanan cezai şartın ödenmesi gerekir.

(9) Ödünç verme hizmetlerinde Kütüphane Otomasyon sistemi kayıtları esas alınır.

(10) Daire Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde, ödünç alınan bir kaynağın iade tarihinden önce teslim edilmesini isteyebilir.

(11) Aşağıda belirtilen kaynaklar dışarıya ödünç verilemez. Okuyucular bu kaynaklardan sadece Kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler.

a) Sözlük, ansiklopedi, indeks gibi referans kaynaklar, b) Süreli yayınlar, c) Lisansüstü tezler, ç) Yazma ve basma nadir eserler, d) Atlas, harita ve slaytlar, e) Koleksiyon parçaları, f) Sanatsal materyaller, g) CD ve DVD ve benzeri elektronik kaynaklar.

 

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PROF. DR FUAT SEZGİN KÜTÜPHANESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1- Üyeler, ödünç kaynak alırken Üniversite kimlik kartını göstermek zorundadır.

2- Başka bir üyenin kimlik kartıyla kaynak ödünç alınamaz, ödünç alınan kaynaklar başka kişilere devredilemez.

3- Akademik personel en çok on kaynağı altmış gün süre ile; lisansüstü öğrenciler en çok on kaynağı otuz gün süre ile; idari personel ile önlisans ve lisans öğrencileri ise en çok beş kaynağı otuz gün süre ile ödünç alabilirler.

4- Üyeler, ödünç süresini her biri 30 gün olmak kaydıyla en fazla iki defa uzatabilir. Ödünç süresi sona erdikten sonra uzatma talebinde bulunulamaz.

5- Başka bir üye tarafından ödünç alınmış kaynaklar için rezervasyon yaptırılabilir. Kaynaklar Kütüphaneye iade edildikten itibaren beş gün içinde alınmazsa rezervasyon işlemi iptal edilir.

6- Üyeler, rezervasyon yapılan kaynaklar için süre uzatma talebinde bulunamaz.

7- Aldığı kaynağı ödünç süresi içinde teslim etmeyen üyenin üyelik hakkı askıya alınır.

8- Üyeliğin yeniden aktif olması için, gecikmede olan tüm kaynakların teslim edilmesi ve üyelik sözleşmesinden kaynaklanan cezai şartın ödenmesi gerekir.

9- Daire Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde, ödünç alınan bir kaynağın iade tarihinden önce teslim edilmesini isteyebilir.

10- Ödünç süresi içinde teslim edilmeyen kaynaklar için iade tarihinin bitiminden itibaren her kaynak için günlük 1 (bir) TL gecikme bedeli alınır. Gecikme bedeli en fazla altmış gün olarak uygulanır.

11- Ödünç verilen kaynak, iade tarihi geçmesinden itibaren altmış gün içinde Kütüphaneye teslim edilmediği takdirde kayıp kabul edilir.

12- Kaynağa herhangi bir sebeple zarar veren veya kaynağı kaybeden kullanıcılardan kaynağın, ödeme tarihindeki rayiç bedeli nakden tahsil edilir.

13- Gecikme ve kayıp bedeli Üniversitenin Denizli’de belirlediği banka hesap numarasına yatırılır. Ödemeye ait belge Kütüphaneye ibraz edilir.

14- Gecikme ve kayıp bedelini ödemeyen kullanıcıya yeni kaynak ödünç kitap verilmez.

15- ILL kapsamında ödünç alınan kaynakların iade süreleri ve gecikme bedelleri için iş bu sözleşme hükümleri geçerlidir.

16- PAÜ uzantılı e-posta adresiniz bilgilendirme amaçlı kullanılır.

17- Ödünç verme hizmetlerinde Kütüphane Otomasyon Sistemi kayıtları esas alınır.

18- İlişik kesen akademik ve idari personel ile öğrencilerin üyelik sözleşmesi sona erer.

Yükümlülük Beyanı

  Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi’nden aldığım kaynakların bu sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanım ve iade sorumluluğunun şahsıma ait olduğunu ve yukarıdaki sözleşme esaslarına uyacağımı kabul ediyorum.

 

2- Rezerv Bölümü: Rezerv Koleksiyonu, akademisyenlerin isteğiyle, öğrencilerin kısa süreli yararlanmaları için oluşturulan bölümdür. Bu bölümdeki kaynaklar, kimlik karşılığı, kütüphane içinde 4 saat süre ile ödünç verilir.

3- Kütüphanelerarası İşbirliği Hizmetleri(ILL): Kütüphane koleksiyonumuzda yer almayan ancak personelimizin akademik çalışmalarında kullanması gereken kaynaklar için, yurt içi veya yurt dışı kitap istekleri, kütüphane web sayfasında bulunan http://kutuphane.pau.edu.tr/ill-formu/ formu doldurularak yapılmaktadır. Üniversitemiz personeli tarafından istenen makale, kitap ve benzeri yayınlar, ilgili kütüphanelere başvuru yapılıp istenmekte ve bu istek üzerine kütüphanemize gelen yayınlar araştırmacıya verilmektedir. ILL yoluyla ödünç alınan yayınlarda karşı kütüphanenin ödünç alma koşulları geçerlidir. Bununla birlikte, kütüphanemizden bir makale veya ödünç kitap istenildiğinde bu işlem de aynı şekilde ilgili kütüphanelere ödünç olarak gönderilmektedir. Bu istekler yurt içi veya yurt dışı olabilmektedir ve her iki durumda da istek karşılanmaktadır.

4-Hesap Numaraları

Pamukkale Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TR14 0001 2001 4630 0004 0002 81 KAYIP KİTAP CEZA HESABI 

 

Pamukkale Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TR32 0001 2001 4630 0004 0000 54 KİTAP GECİKME CEZASI HESABI