Referans Hizmetleri

Bu bölümde Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesinde  mevcut referans kaynaklarına ilişkin hizmetler verilmektedir.Bu hizmetler;

Ansiklopedi, sözlük, konusunda uzmanlarca hazırlanmış danışma kaynakları ve bunların kullanımına ilişkin bilgilerin verilmesi

Çağımızın teknolojik gelişmeleri sonucu ortaya çıkan bilgi kaynaklarının kullanımı ve bu kaynakların yararlanmaya sunulması

Teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan online veritabanları ve benzeri bilgi kaynaklarının kullanımı ve bunların belli bir sistem içinde organize edilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yapılmasıdır.

Bu işlemler online veri tabanlarından tarama yapmak, bunları online olarak web üzerinden erişime sunmak ve bunların kullanımına ilişkin seminer ve benzeri etkinliklerde bulunmak niteliğindedir.