• Prof. Dr. Fuat Sezgin
    KÜTÜPHANESİ
Ana Sayfa / Thematic Collections

THEMATIC COLLECTIONS

Security Studies

JSTOR Security Studies (Güvenlik Çalışmaları) koleksiyonu, dünya çapındaki perspektifleri kapsayan, uluslararası ve ulusal güvenlik sorunları ve dış politika konularında akademik ve politik araştırmaları bir araya getirmektedir. Bu disiplinlerarası kaynak, kütüphaneciler, akademisyenler ve politika araştırmacıları ile işbirliği içinde ve akademisyenler ve profesyonellerden oluşan bir danışmanlık grubunun rehberliğinde oluşturulmuştur.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere pek çok konuyu kapsamaktadır:
 Terörizm & Politik Şiddet
 Barış & Uyuşmazlık Çalışmaları
 Dış Politika
 Siber Güvenlik
 İnsan Güvenliği
 Uluslararası Hukuk
 Askeri Çalışmalar
 İstihbarat & Casusluk

Koleksiyon 100’den fazla kurumdan 75 süreli yayın ve 20.000’e yakın rapor ve politik belge içermekte ve siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında halihazırda JSTOR’da yer alan zengin içeriğe dayanmaktadır.

Erişim için tıklayınız. 

Lives of Literature

JSTOR Lives of Literature koleksiyonu, temel edebi akımlarla ilişkili yazarların ve metinlerin derinlemesine incelendiği akademik dergileri bir araya getirir.
Bu kaynak, Edebiyat müfredatı için kritik öneme sahip yazarlar ve metinler üzerine ileri düzeydeki edebi çalışmaları ve disiplinler arası araştırmaları desteklemektedir. Koleksiyon, bir yazarı veya metni başlangıç noktası olarak alan dergilere odaklanarak, kapsamlı bir çalışma için bilimsel kaynak ihtiyacını ve birçok kurumda müfredat kapsamında tek tek ele alınan yazarlarla ilgili dersleri destekler.
Kütüphaneciler ve akademisyenlerle işbirliği içinde geliştirilen Lives of Literature, tamamı JSTOR’a yeni eklenen yaklaşık 100 süreli yayın içerecektir.

Önemli konu başlıkları:

 Orta Çağ Yazarları & Metinleri

 Yenilikçi Yazarlar

 Victoria, Edward Dönemi Yazarları & Gotik Yazarlar

 Edebiyat Kuramcıları

Erişim için tıklayınız.