• Prof. Dr. Fuat Sezgin
    KÜTÜPHANESİ
Ana Sayfa / Birim Kalite Komitesi Toplantı Tutanağı

 

 

 

 

 

T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Birim Kalite Komitesi Toplantı Gündemi ve Tutanağı

 

Toplantı Tarihi: 19.12.2022

Toplantı Saati: 14.00

Toplantı No: 2022/001

 

 

Daire Başkanlığımız Birim Kalite Komitesi 19.01.2022 tarihinde saat 14’te Daire Başkanı Atalay KALE, Şube Md. Öğr. Gör. Ahmet SARGIN, Şube Md. Öğr. Gör. Ümran KANDEMİR ve Bilg. İşlt. Nesrin KAHRAMAN’ın katılımı ile Daire Başkanlığı odasında toplanmıştır.

 

 

GÜNDEM

 

1- Birim kalite çalışmaları hakkında değerlendirme

2- İş akış süreçleri hakkında değerlendirme

3- Gündem dışı öneriler

4- Dilek ve temenniler

 

 

KARAR

 

1- İş akış süreçlerinin yeniden değerlendirilerek gözden geçirilmesine,

2- Denemeye açılan veri tabanlarının kullanımının değerlendirilmesine,

3- Abone olunacak ve yenilenecek veri tabanlarının bütçe doğrultusunda değerlendirilmesine, 

4- Birim web sayfasının güncellenmesine, Oy birliği ile karar verildi.

 

 

Toplantıya Katılanlarİmza
Daire Başkanı Atalay KALE 
Şube Md. Öğr. Gör. Ahmet SARGIN 
Şube Md. Öğr. Gör. Ümran KANDEMİR 
Bilg. İşlt. Nesrin KAHRAMAN