Memnuniyet Anketi

Ad ve Soyad
Statü:
Lütfen çalışmakta/ öğrenim görmekte olduğunuz birimi belirtiniz.   Diğer:
Kütüphaneyi hangi sıklıkla kullanıyorsunuz?
Kütüphaneyi Kullanma Amacınız Nedir?   Diğer:
Kütüphaneyi genellikle hangi saatler arasında kullanıyorsunuz? 08:00-17:00  17:00-23:00  
En çok hangi kütüphane kaynaklarını kullanıyorsunuz? Basılı kaynaklar  Elektronik kaynaklar  
Bilgi gereksinimlerinizin karşılanmasında aşağıdaki araçlardan/kaynaklardan hangilerini
kullanırsınız.
(Birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)
Google, Yahoo, Yandex, vb. tarama motorlarını  
Kütüphane kataloğunu  
Hocalarıma danışırım  
Arkadaşlarıma, yakınlarıma danışırım  
Diğer  Belirtiniz: 
Üniversitemiz elektronik kaynaklarını (online veritabanları) kullanma sıklığınız nedir? Her gün  
Haftda bir ya da 2 kez  
Ayda bir ya da 2 kez  
Nadiren  
Kullanmıyorum  
Bilgiye erişim sırasında karşılaştığınız zorluklar nelerdir? Zaman yetersizliği  
Aradığım kaynakların kütüphanede olmayışı  
Elektronik kaynaklardan yararlanmak için yeterli bilgi ve becerinin olmayışı  
Yabancı dil yetersizliği  
Diğer    Belirtiniz:
Lütfen aşağıdaki ifadelere sizce uygun olan şekilde işretleyiniz.
1-Kesinlikle Katılıyorum , 2-Katılıyorum , 3- Kararsızım, 4-Katılmıyorum, 5-Kesinlikle Katılmıyorum
Genel olarak kütüphane hizmetlerinden memnunum.
Kütüphanenin fiziksel koşulları yeterlidir.
Aradığım kaynağı bulabilmek için kütüphane kataloğunu kullanmam gerektiğini biliyorum.
Katalog taramasını, kütüphanedeki tarama bilgisayarlarından veya kütüphane dışından zorlanmadan yapabiliyorum.
Aradığım kitapları bulmak için yardıma gereksinim duymuyorum.
Ödünç aldığım kaynak sayısı yeterlidir?
Ödünç aldığım kitapların sürelerini kütüphane web sayfası üzerinden uzatabileceğimin farkındayım.
Kütüphanede ödünç verme/iade işlemleri hızla gerçekleştirilmektedir.
Kütüphane personeli kuralların uygulanması konusunda duyarlıdır.
Kütüphane personeli gerek duyduğumuz zamanlarda bize yardımcı olmaktadır.
Kütüphanenin abone olduğu veritabanlarını yoğun olarak kullanıyorum.
Denemeye açılan vertabanları hakkında bilgi sahibiyim.
Kütüphane web sayfasını görsel ve güncel buluyorum.