Katalog & Sınıflama Hizmetleri

Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kütüphanesi bilgi kaynaklarına belli bir sistem içinde erişme imkanına yönelik olarak Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları2, sınıflama işlemi için Kongre Kütüphanesinin sınıflama şemaları kullanılmaktadır.

Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Fuat SEZGİN Kütüphanesinde bu konuda dünyada kullanılan en gelişmiş sistemi kullanmaktadır. Kullanılan sistem OCLC (Online Computer Library Center) kurumunun geliştirmiş olduğu OCLC Connexion adlı web tabanlı programıdır. Bu program dünyada 10.000 nin üzerinde kütüphanenin kullanmış olduğu bir sistemdir.

Söz konusu kataloglama işlemi için kullanılan kural AACR2 (Anglo-American Cataloging Rules 2 = Anglo-Amreikan Kataloglama Kuralları 2) dir. Söz konusu yayınları konu olarak sınıflandırılması LCCS (Library of Congress Classification Shedules = Amerikan Kongre Kütüphanesi Sınıflama Tabloları) ‘ına göre yapılmaktadır.Bir başka anlatımla kütüphane koleksiyonuna katılan yayın en gelişmiş kütüphane otomasyon sistemi aracılığı ile dünyaca kullanılan kataloglama ve sınıflama sistemleri ile işlem görmektedir. Bu sistemden sonra MARC (MAchine Readable Cataloging= makineda okunabilir kataloglama) uyumlu entegre kütüphane otomasyon sistemi olan Sirsi Dynix Symphony programına aktarılmaktadır.

Bu hizmete ilişkin otomasyon çalışmaları 1994 yılında entegre kütüphane otomasyon sistemlerinden BLISSPC programı ile başlamıştır.  2000 yılına kadar otomasyon işlemleri bu modülde yapılmış, 2001 aynı programın BLISS PC WEB modülüne geçilerek kaynaklara webten 24 saat kesintisiz erişebilme imkanı sağlanmıştır.

Yine kütüphane otomasyon sistemine ilişkin olarak 2002 yılında kataloglama işlemlerinin uluslararası standartlarda ve kaliteli bir şekilde yapılmasını sağlayan OCLC CatME ye geçilmiştir. Daha sonra OCLC Connexion adını alan bu sistem bir standardlaşma ve ortaklaşa kataloglamayı sağlaması sayesinde kütüphane kaynaklarına tüm dünyadan tek bir arayüzden (WorldCat) erişilebilme olanağı sağlamaktadır. Bu sistemde yapılan işlemler kütüphane otomasyon sistemi BLISSPC web’e aktarılmış ve OPAC (Online Public Access Catalog) olarak da 7/24 herkesin erişimine açılmıştır.

2007 yılında bütün kütüphane koleksiyonun bu sistem aracılığı ile kataloglanması ve OPAC’a aktarılması işlemleri tamamlanmış, Merkez Kütüphanenin kaynaklarına hem dünyanın en geniş ve büyük kataloğu olan WorldCat’ten, hem de kütüphanenin kendi kataloğından kesintisiz olarak erişilmeye başlanmıştır.

Artan teknolojik gelişmelerle birlikte BLISSPC programı ihtiyaçları cevap veremediğinden 2013 yılında Sirsi Dynix Symphony programı yerel katalog olarak benimsenmiştir.  Kataloglama, sağlama, ödünç verme, tarama ve benzeri hizmetler bu modülde yapılmaktadır. Ayrıca ödünç verme, yayınları izleme, reserv edebilme gibi hizmetler internet aracılığı ile okuyucu tarafından yapılabilir durumdadır.

WorldCat ile entegrasyon çalışmaları sürekli geliştirilmekte kataloğumuzun kullanımı ve görünürlüğümüz sürekli artmaktadır.