Dokümantasyon Hizmetleri

Dokümantasyon Hizmetleri, Üniversitemiz tarafından yayınlanan/düzenlenen her türlü kitap, dergi, broşür, grafik, gazete, konferans, bilgi şöleni, seminer ve benzeri yayınların, bir belge niteliğinde kayıt altına alınmasına yönelik işlemleri kapsamaktadır.Bu amaçla; Üniversite tarafından yayınlanmış söz konusu yayınlar ayrıca kataloglanıp sınıflanarak kendine ait bir ara yüzde erişim sağlanır, eğer yayın sadece basılı bir doküman ise söz konusu yayın, basılı formatına ek olarak ayrıca sayısallaştırılarak(dijitalleştirilerek) kayıt altına alınır.

Bu hizmete yönelik olarak, Üniversitemiz tarafından yayınlanmış her türlü yayının beş nüshası Merkez Kütüphaneye gönderilmek zorundadır.

Üniversite yayınlarının dışında başka kurum veya kuruluşlarca Üniversite’ye ilişkin diğer haber, yazı, yorum ve benzeri yayınlar dokümantasyon hizmetlerinin kapsamında yer almamaktadır. Dokümantasyon ve sayısallaştırma işlemleri dokümantasyon birimi tarafından yürütülmekte, bu birimde yer alan yayın ve kaynaklar ödünç verilememektedir.